ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ

 
Αρχική   ΣπήλαιοΕπιστροφή στα Aξιοθέατα       Φωτογραφική Περιήγηση    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Σπήλαιο - Ιερό στη θέση Καλυβάκια.

 
Κλένια
Ιστορία
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Ηθη & έθιμα
Λαογραφία
Video
Χάρτης
Πρόσβαση
 
 
Σύλλογος
Μήνυμα Προέδρου
Ιδρυτικά μέλη
Νέα ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χορευτικό
Επικοινωνία
 
 
Όροι Χρήσης
Ευχαριστίες
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Το σπήλαιο βρίσκεται 1,5 χλμ. Ανατολικά του σημερινού χωριού, στην απότομη πλαγιά της Νυφίτσας στη θέση «Καλυβάκι» όπου οδηγούσε δρο΅ίσκος, όπως σή΅ερα, ΅έσω Π. Κλένιας και Αλεξάνδρας (τοπωνύ΅ιο που συνδέεται επίσης ΅ε τοπική βασίλισσα), που σύ΅φωνα ΅ε ορισ΅ένους ντόπιους κατοίκους ήταν πλακόστρωτος. Η ευρύτερη περιοχή κατοικείται από πολύ παλιά. Τούτο αποδεικνύεται από τα θραύσ΅ατα που έχουν βρεθεί. Πρόκειται για ιερό, ίσως το πιο ενδιαφέρον σε σπηλιά, της αρχαίας Κοοινθου. Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψό΅ετρο 650 ΅. και έχει περ. 60 ΅. ΅ήκος. Στη συστη΅ατική καταγραφή των θέσεων που παρουσιάζουν οι Σακελλαρίου-Φαράκλας (στους πίνακες ΅ε τους χάρτες, όπου ση΅ειώνονται οι θέσεις), καθώς και ο Συριόπουλος, στους αντίστοιχους πίνακες, το σπήλαιο αντιπροσωπεύεται σε όλες τις περιόδους. Υπάρχουν δηλ. αποδείξεις, βάσει ευρη΅άτων, ότι η ανθρώπινη παρουσία στη σπηλιά χρονολογείται από τη νεολιθική ως τη ρω΅αϊκή εποχή. Αναφέρονται ειδώλια νεολιθικής εποχής, λίθινες αξίνες, πολλές λεπίδες οψιανού, οστέινα εργαλεία, θραύσ΅α ανάγλυφου ΅ε χορευτή και χορεύτρια και αγγεία πήλινα. Ο Wisemaπ αναφέρει ότι η σπηλιά, κοντά στο στό΅ιο της, κατοικήθηκε ήδη από την κλασική εποχή. Τα όστρακα που βρήκε α΅έσως ΅ετά την είσοδό της (όπου σχη΅ατίζεται ο ΅εγαλύτερος και ο΅αλότερος θάλα΅ος) ήταν κυρίως ΅εσοελλαδικής (2000-1600 π.Χ), ΅ινυακά, και κλασικής (480-338 π.Χ) εποχής. Τα τελευταία ανήκαν σε Κορινθιακά εργαστήρια. Θεωρείται βέβαιο ότι το σπήλαιο κατοικήθηκε κατά τη νεολιθική εποχή'. Ίχνη προϊστορικού συνοικισ΅ού επιση΅άνθηκαν και στο λόφο των Αγ. Ασω΅άτων Κλένιας, όπου συνελέγησαν όστρακα της εποχής και κο΅΅άτια οψιανού.

Σήμερα έχει ανοιχτεί και άλλος δρόμος από την  περιοχή του αγίου Παντελεήμονα και σταματάει έξω από το στόμιο της σπηλιά και καθιστά ποιο εύκολη την προσβαση σε αυτήν. Υπάρχει όμως πρόβλημα κατολισθήσεων ειδικά κοντά στην σπηλιά που καθιστά δύσκολο το γύρισμα τον αυτοκινήτων.

 

Πηγή: Μελέτη Μιχαήλ Σ. Κορδώση (Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα, <<Δωδώνη>> τόμος ΚΣΤ' τεύχος 1 (1997 Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.)

 

Επάνω

Copyright © 2008 Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας