ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ

 
Αρχική   Επιστροφή    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδριάνειο υδραγωγείο

 
Κλένια
Ιστορία
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Ηθη & έθιμα
Λαογραφία
Video
Χάρτης
Πρόσβαση
 
 
Σύλλογος
Μήνυμα Προέδρου
Ιδρυτικά μέλη
Νέα ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χορευτικό
Επικοινωνία
 
 
Όροι Χρήσης
Ευχαριστίες
 
 

EPEIΠΙA ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ

(ΔΡΑΓΟΝΕΡΑΣ) ΣΤΗ θΕΣΗ ΑΡΑΠΟΒΟθΡΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝθIΑΣ

 

Διακόσια περ. ΅. βορειότερα από τόν  ’ραπόβοθρο, στήν ευρύτερη θέση ’λωνάκια Κλένιας, ορθώνονται τά ερείπια κα΅άρας, «κτήριο» οπως λέγεται, κατάλοιπα τοξοστοιχίας του ’δριάνειου ύδραγωγείου (Δραγονέρας), πού ΅ε­τέφερε τό νερό από τήν Στυ΅φαλία στήν Κόρινθο, πνιγ΅ένα κυριολεκτικά ΅έσα στή βλάστηση. Η περιοχή είναι λοφώδης καί τό ΅έρος αυτό, ένα από τά πολλά ρέ΅ατα πού τό ύδραγωγείο επρεπε νά περάσει. Σώζεται στό στενότερο ση΅είο του ρέ΅ατος, σέ ύψος περ. 7 ΅. Παλιότερα, οί ΅εγαλύτεροι θυ΅ούνται τό τόξο πού ενωνε τά δυό πόδια της κα΅άρας, τό όποιο χρησι΅οποιούσαν, ΅άλιστα, ώς γέφυρα. Τό πάχος του τοίχου της κα΅άρας είναι περ. 2 ΅. Εχει κατασκευαστεί όχι από κερα΅ίδια αλλά από ΅ικρές πέτρες, ΅έ πλούσια συνδετική υλη. Χρησι΅οποιήθηκε δηλ. τό υπάρχον ύλικό, κροκάλες από το ρέ΅α καί πέτρες απο τη γύρω περιοχή. Τό ρέ΅α είναι βαθύ καί άπότο΅ο καί πρέπει νά ύπηρχε επάνω τουλάχιστο ΅ιά κα΅άρα ακό΅α. Τό άνοιγ΅α της κα΅άρας είναι περ. 3 ΅.

     Η ΅εταφορά του νερού από πηγή της Στυ΅φάλου στήν Κόρινθο ΅νη΅ονεύεται από τόν Παυσανία, ο όποιος ο΅ως δέν αναφέρει από που ακριβώς περ­νούσε ο αγωγός. Επρόκειτο γιά εντυπωσιακό εργο (εξού, τό λαϊκό όνο΅α Δραγονέρα), ΅ήκους 100 περ. χλ΅. Πρίν ΅πεί στή λοφώδη περιοχή της Κλένιας, περνούσε από τον Αγιο Βασίλη, οπου διασώζονται έπίσης ίχνη του άγωγου. Προσεκτικότερη παρατήρηση ΅πορεί νά αποκαλύψει ιχνη κα΅αρών καί  σέ άλλα ρέματα, αλλά επί πλέον και ίχνη του αγωγού, ο οποίος ασφαλώς σέ με­ρικά σημεία θά διατηρείται ανέπαφος, καλυμμένος από χώματα. Τμήμα τού αγωγού άποκαλύφθηκε στή θέση Aγ. Δημήτριος, Ρέθια, Κλένιας κατά τή διαπλάτυνση δρόμου. Είναι κατασκευασμένος από μέτριου μεγέθους πέτρες, και πλούσια, ανθεκτική συνδετική ύλη. Αν κρίνει κανείς από τήν έδαφική εξαρση (βάσαγα), πού συνεχίζεται βορειότερα, κάτω από τό δρόμο, πιθανως ο αγωγός προχωρούσε, σ' αυτό τό σημείο, μέ κατεύθυνση βορειοανατολική.

 

Πηγή: Μελέτη Μιχαήλ Σ. Κορδώση Ιστορικογεωγραφικά μελετήματα  τόμος έβδομος)

 

 
 
 

Επάνω

Copyright © 2008 Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας