ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ

 
Αρχική   Επιστροφή    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημογραφία

 
Κλένια
Ιστορία
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Ηθη & έθιμα
Λαογραφία
Video
Χάρτης
Πρόσβαση
 
 
Σύλλογος
Μήνυμα Προέδρου
Ιδρυτικά μέλη
Νέα ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χορευτικό
Επικοινωνία
 
 
Όροι Χρήσης
Ευχαριστίες
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Απογραφές πληθυσμού

 Grimani 1700, Πουκεβίλ 1817, Μαιζώνα 1829-30

Από την εποχή της πρώτης Τουρκοκρατίας, η Πελοπόννησος είχε διαιρεθεί σε βιλαέτια. Το έτος 1675 οι Βενετοί κατέλαβαν την Πελοπόννησο, που κατείχαν μέχρι το 1715. Αυτοί διατήρησαν την τουρκική διαίρεση και μετονόμασαν τα βιλαέτια σε territorii, τα οποία συνένωσαν στην αρχή σε έξι PROVINCIE και έπειτα σε τέσσερα.

Το έτος 1700 ο Βενετός GRIMANI διενήργησε απογραφή του πληθυσμού της Πελοποννήσου. Σ' αυτήν αναφέρονται και τα χωριά Clegna (Κλένια) α.α. 82, S. Basilis (’γιος Βασίλειος) α.α. 85, Rito (Ρυτό) α.α. 87, Steffagni (Στεφάνι) α.α. 89 και Agionori (Αγιονόρι) α.α. 93, ως ανήκοντα στο TERRITORIO DI CORINTO (Κορίνθου). Παραθέτουμε στοιχεία της απογραφής αυτής.

 

 

 

 

 

 

’νδρες

 

 

Ονομασία χωριού

ΟΙΚ

1-16

16-30

30-40

40-50

50-60

 

CΙegna-Κλένια

17

6

6

7

1

1

2

S. Βasίlίs-Α.Βασίλειος

27

22

18

3

7

4

2

Steffagnί-Στεφάνι

61

41

40

19

16

10

1

Rίtο-Ρυτό

29

21

8

6

14

4

4

Αgίοnοrί-Αγιονόρι

60

49

37

22

13

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήλεις

 

 

Ονομασία χωριού

1 -16

16-30

30-40

40-50

 

Συν.

Clegna-Κλένια

4

10

2

5

3

47

S. ΒasίΙίs-Α.Βασίλειος

9

10

13

5

4

97

Steffagnί-Στεφάνι

32

39

11

18

6

233

Rίtο-Ρυτό

19

18

7

3

3

107

Αgίοnοrί-Αγιονόρι

34

32

27

10

12

248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απογραφή Πουκεβίλ έτους 1817

Απογραφή επιστη΅ονικής

 

 

γαλλικής αποστολής του

 

 

στρατηγού Μαιζώνα 1829 και

 

 

1830

 

Χωριά

Οικογένειες

Χωριά

Οικογένειες

Αγιονόρι

110

Hagionori

107

γιος Βασίλειος

15

Hagios Vasilios

----

’γιος Ιωάννης

50

Ηagios Ioannis

48

Ρυτό

40

Rhito

53

Αλα΅άνου

12

Klenia

25

Κλένια

40

Stephani

80

Στεφάνι

80

Bousbardi

----

Νεοχώρι

10

Kondostaulo

----

Βουσπάρδι

10

Monai Phaneromeni

----

Χιλιο΅όδι

20

Steplhani

----

Πηγή: Ξενοφων Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία (Ο τέως δήμος Κλεωνών Κορινθίας)

 

Τήν κατάσταση πού, από δη΅ογραφικής πλευρας, έπυκρατουσε στήν περιοχή, α΅έσως ΅ετά την 'Επανάσταση, παρουσιάζει ο Γάλλος Bory de S. Vincent, ό όποιος άντλησε τα στοιχεία από τόν Καποδίστρια, τό 1829 . "Ετσι ή Κλένια είχε 25 σπίτια, τό Αγιονόρι 107, τό Στεφάνι 80, το Ρειτό 53 καί ό "Αγ, Ιωάννης 48. Ό Αγ. Βασίλειος, τό Μπουσ΅πάρδι και ο Κοντόσταυλος άναγράφονται χωρίς σπίτια, ισως επειδή βρίσκονταν σε παρακ΅ή, ενώ τό Χιλιο΅όδι δέν υπάρχει στόν κατάλογο. "Ισως δέν ύπηρχαν διαθέσι΅α στοιχεία, η οι κάτοικοι είχαν ή΅ιεγκαταλείψει τά τρία πρώτα καί αποσυρθεί από τό τελευταίο κατά τη διάρκεια της 'Επαναστάσεως. Τό Αγιονόρι καί τό Στεφάνι κράτησαν τούς κα­τοίκους τους, το Ρειτό, ΅ακριά απο τους κύριους άξονες επικοινωνίας, τούς αυξησε καί o Αγιάννης έπίσης συγκράτησε τον πληθυσ΅ό του. Τά σπίτια της Κλένιας λιγόστεψαν ση΅αντικά (από 40 σέ 25). Προφανώς η μάχη της Κλένιας να έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό.

 Πηγή: Μιχαήλ Σ. Κορδώση (Μεσαιωνική και Νεότερη Κλένα-Κλένια)

 

απογραφές πληθυσμού

Χωριό

1843

1851

1879

1889

1896

1907

 

Κάτοικοι

Οικογέν.

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

’ρρεν

Θήλ.

Σύνολο

Κάτοικοι

’νω Κλένια

123

21

102

 

 

 

 

 

 

Κάτω Κλένια

130

23

227

320

461

249

261

510

607

Χιλιομόδι

311

61

327

560

669

308

293

601

607

Αγιονόρι

124

27

149

204

228

116

122

238

345

Αγ. Βασίλειος

376

92

407

446

661

356

364

720

732

Στεφάνι

223

39

205

250

347

199

172

371

447

’γιος Ιωάννης

369

70

4210347

300

142

142

162

304

339

Αθίκια

63

8

60

755

950

424

466

890

1126

 

Χωριό

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

1991

2001

 

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

’νω Κλένια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω Κλένια

636

774

879

877

821

694

771

814

775

Χιλιομόδι

715

1050

1344

1404

1664

1426

1704

1718

1750

Αγιονόρι

350

364

439

399

395

308

302

318

308

Αγ. Βασίλειος

866

1006

1369

1494

1372

1336

1352

1320

1418

Στεφάνι

444

420

482

515

475

393

353

382

412

’γιος Ιωάννης

440

507

661

668

603

515

452

377

392

Αθίκια

1277

1436

1717

1633

1477

1684

1941

2093

2003

 

Πηγή: Ξενοφων Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία Εκαπιδευτικοί .
(Ο Tέως Δήμος Κλεωνών Κορινθίας 19ος - 20ος αιώνας σελ. 35,37)

 

Επάνω

Copyright © 2008 Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας