ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ

 
Αρχική        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διοικητηκό Συμβούλιο

 
Κλένια
Ιστορία
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Ηθη & έθιμα
Λαογραφία
Video
Χάρτης
Πρόσβαση
 
 
Σύλλογος
Μύνημα Προέδρου
Ιδρυτικά μέλη
Νέα ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χορευτικό
Επικοινωνία
 
 
Όροι Χρήσης
Ευχαριστίες
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Στης 08/09/2013 ημέρα Κυριακή εκλέχθηκε το καινούργιο συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου που αποτελείτε από επτά άτομα, και έχει διάρκεια 2 Δύο χρόνια.

 

 

 

 

Πρόεδρος Σκούπας Παναγιώτης του Β.
 

 

Αντιπρόεδρος Κουντούρη Κορνηλία του
 

 

Γραμματέας Μπακλώρη Σωτηρία του Θ.
 

 

Ταμίας Μαρδίκης Δημλητριος του Κ.
 

 

Μέλος Τσίρτσης Ιωάννης του Γ.
 

 

Μέλος Σκούρτη Κων/να του Δ.
 

 

Μέλος Παναγή Αγγελική του Ι.
 

 

 

 

 

 

Επάνω

Copyright © 2008 Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας