ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ

 
Αρχική   Επιστροφή    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επώνυμα των κατοίκων

 
Κλένια
Ιστορία
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Ηθη & έθιμα
Λαογραφία
Video
Χάρτης
Πρόσβαση
 
 
Σύλλογος
Μήνυμα Προέδρου
Ιδρυτικά μέλη
Νέα ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χορευτικό
Επικοινωνία
 
 
Όροι Χρήσης
Ευχαριστίες
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Στους πίνακες των επωνύμων που ακολουθούν περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες από το έτος 1840 έως και το έτος 1932.  διευκρινίζουμε ότι οι διψήφιοι αριθμοί φανερώνουν την ηλικία των ατόμων, ενώ οι τετραψήφιοι φανερώνουν το έτος γεννήσεως Όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν το γενεαλογικό τους δένδρο μπορούν να συμβουλευτούν τα δημοτολόγια των Κοινοτήτων, τα μητρώα αρρένων από το 1932 έως σήμερα,

 

Όσον αφορά την ηλικία στις παραπάνω πηγές και ιδιαίτερα στις παλαιότερες έχει γραφτεί αυθαίρετα ή κατά προσέγγιση και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την ακρίβεια.

 

 

Επώνυμα των κατοίκων

 

Γιαννάκου 1843 Κάτω Κλένια: Παναγής 25.

 

Γκαλκούνος 1843 Κάτω: Αναστάσιος 50 1879: Γκαλκούνης Παναγιώτης του Αναστασίου 42, Καλκούνης Ιωάννης του Αναστασίου 47 1881: Γκαλκούνης Παναγιώτης του Αναστασίου 44, Καλκούνης Ιωάwης του Αναστασίου 49 Μ.Αρρ.: Γκαλκούνης Παναγιώτης του Ιωάννη 1873, Αναστάσιος του Ιωάννη 1876, Παναγιώτης του Αναστασίου 1913, Ιωάνης του Αναστασίου 1915, Παναγιώτης του Αναστασίου 1915.

 

Γκίκας 1843 Κάτω: Αναστάσιος 60, Αθανάσιος 40 1844: Γκίγκας Αναστάσιος 65, ειδικός πάρεδρος, Αθανάσιος του Α. 35, 1879: Αθανάσιος 62, Χρήστος του Αθανασίου 32, Παναγιώτης του Αθανασίου 47 1881:

Παναγιώτης του Αθανασίου 49, Χρήστος του Αθανασίου 34, Αθανάσιος 64 Μ.Αρρ.: Κων-νος του Παναγιώτη 1864, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1875, Παναγιώτης του Κων-νου 1892, Θω΅άς του Κων-νου 1897, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1900, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1902, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1906, Κων-νος του Παναγιώτη 1913, Ευάγγελος του Δη΅ητρίου 1915, Κων-νος του Δη΅ητρίου 1925, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1929, Κων-νος του Θω΅ά και της Δη΅ήτρας 1929, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1930, Γεώργιος του Θω΅ά 1931.

 

Γκρούτσης Μ.Αρρ.: Παναγιώτης του Αναστασίου 1924 Παναγιώτης του Αθανασίου 49, Χρήστος του Αθανασίου 34, Αθανάσιος 64 Μ.Αρρ.: Κων-νος του Παναγιώτη 1864, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1875, Παναγιώτης του Κων-νου 1892, Θω΅άς του Κων-νου 1897, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1900, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1902, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1906, Κων-νος του Παναγιώτη 1913, Ευάγγελος του Δη΅ητρίου 1915, Κων-νος του Δη΅ητρίου 1925, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1929, Κων-νος του Θω΅ά και της Δη΅ήτρας 1929, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1930, Γεώργιος του Θω΅ά 1931.

Γκρούτσης Μ.Αρρ.: Παναγιώτης του Αναστασίου 1924

 

Γεώργαρης 1843 Κάτω: Μήτρος 32 1844: Μήτρος 50 Μ.Αρρ.:

Νικόλαος του Αλεξίου 1921, Γιώργαρης Ανδρέας του Γεωργίου 1930.

 

 

Δελής 1843 Κάτω: Αναστάσιος 35, Παναγ. 27 1844: Αναστάσιος 40 }1.Αρρ.: Γεώργιος του Δη΅ητρίου 1872, Ανδρέας του Δη΅ητρίου 1880, Αναστάσιοξ του Δη΅ητρίου 1883, Δη΅ήτριος του Γεωργίου 1913, Ευστάθιος του Γεωργίου 1914, Δη΅ήτριος του Ανδρέα 1916, Γρηγόριος του Γεωργίου 1919, Βασίλειος του Γεωργίου 1921, Δη΅ήτριος του Αναστασίου 1921, Παναγιώτης του Αναστασίου 1923.

 

 

Δή΅ας 1843 Κάτω: Παναγιώτης 32, Μεγάλος 60, Νικόλαος του Δή΅α 28, Αναστάσιος 35 1844: Αναστάσιος 40, Μεγάλος 55, Νικόλαος του Δή΅ου Μεγάλου 28 1879: Γεώργιος του Παναγιώτη 40, Δη΅. Του Παναγιώτη 37, Ιωάννης του Παναγιώτη 27, Κων-νος του Παναγιώτη 25 1881: Γεώργιος του Παναγιώτη 42, Ιωάννης του Παναγιώτη 29, Κων-νος του Παναγιώτη 27 Μ.Αρρ.: Γεώργιος του Παναγιώτη 1845, Ιωάννης του Παναγιώτη 1849, Κων­νος του Παναγιώτη 1854, Σταύρος του Γεωργίου 1874, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1878, Σπυρίδων του Δη΅ητρίου 1880, Κων-νος του Γεωργίου 1885, Χαράλα΅πος του Κων-νου 1885, Θω΅άς του Γεωργίου 1889, Γεώργιος του Κων-νου 1892, Θω΅άς του Ιωάννη 1892, Ε΅΅ανουήλ του Γεωργίου 1893, Γεώργιος του Ιωάννη 1895, Σταύρος του Κων-νου 1896, Ε΅΅ανουήλ του Γεωργίου 1897, Αριστείδης του Κων-νου 1898, Γεώργιος του Παναγιώτη 1903, Γεώργιος του Σπυρίδωνα 1912, Δη΅ήτριος του Σπυρίδωνα 1913, Παναγιώτης του Σταύρου 1914, Κων-νος του Χαραλά΅πους 1919, Χρήστος του Σπυρίδωνα 1919, Αγγελής του Χαραλά΅πους 1921, Γεώργιος του Θω΅ά 1921, Γεώργιος του Σταύρου 1921, Σωτήριος του Θω΅ά 1922, Νικόλαος του Χαραλά΅πους 1924, Αναστάσιος του Χαραλά΅πους 1925, Κων-νος του Παναγιώτη 1926, Χρήστος του Χαραλά΅πους 1928, Νικόλαος του Παναγιώτη 1929, Γεώργιος του Σταύρου 1929, Κων-νος του Αριστείδη 1930, Βασίλειος του Παναγιώτη 1930, Αντώνιος του Χαραλά΅πους ] 930, Γεώργιος του Γεωργίου 1931, Παναγιώτης του Θω΅ά 1931, Χρήστος του Αριστείδη 1932.

 

Ελευθερίου 1879: Ιωάννης του Γεωργίου 32 1881: Ιωάννης του Γεωργίου 34 Μ.Αρρ.: Ιωάννης του Γεωργίου 1847, Γεώργιος του Ιωάννη 1874, Παναγιώτης του Ιωάννη 1888, Ιωάννης του Γεωργίου 1903, Θεοφάνης του Γεωργίου 1910, Παναγιώτης του Γεωργίου 1912.

 

 

Ζαφείρης Μ.Αρρ.: Χρήστος του Βλασίου και της Ευαγγελίας 1917 υιοθεσία του Σκούρτη Χρήστου του Γκίκα.

 

 

Ζε΅περλήγκος 1843 ’νω: Γ. 45 1844: Ζα΅περλίγκος Γεώργιος 45 1879: Ζα΅πυρλίγκος Κων-νος του Γεωργίου 52 1881: Ζα΅πυρλίγκος Κων-νος του Γεωργίου 54 Μ.Αρρ.: Ζε΅περλίγκος Γεώργιος του Κων-νου 1865, Βασίλειος του Γεωργίου 1886, Νικόλαος του Γεωργίου 1892, Κων-νος του Γεωργίου 1898, Μιχαήλ του Γεωργίου 1900, Δη΅ήτριοξ του Γεωργίου 1905, Γεώργιος του Νικολάου 1917, Παναγιώτης του Κων-νου 1926, Γεώργιος του Δη΅ητρίου 1927, Γεώργιος του Κων-νου 1927, Γεώργιος του Κων-νου 1929, Χαράλα΅πος του Νικολάου 1930, Κων-νος του Δη΅ητρίου 1930, Γεώργιος του Νικολάου 1931.

 

Θεοδώρου 1843 Κάτω: Κώστας 30 1844: Κων-νος 28 1879: Κων-νος του Θεοδώρου 62 1881: Κων-νος του Θεοδώρου 64.

Ιωάννου 1843 ’νω: Αθανάσιος 30.

 

Καλαράς 1843 Κάτω: Ιωαν. Νικόλαος 32 1844: Νικόλαος του Γ; 38 1879: Ιωάwης του Νικολάου 50, Νικόλαος του Νικολάου 30 1881: Ιωάννης του Νικολάου 52 Μ.Αρρ.: Νικόλαος του Νικολάου 1851, Γεώργιος του Σπυρίδωνα 1864, ΜΙΧα11λ του Μιχαήλ 1875, Θω΅άς του Νικολάου 1876, Νικόλαος του Ιωάννη 1889, Χρήστοξ του Νικολάου 1891, Σπυρίδων του Ιωάννη 1891, Παναγιώτης του Γεωργίου 1892, Ευάγγελος του Νικολάου 1896, Χρήστος του Γεωργίου 1898, Κων-νος του Θω΅ά 1901, Νικόλαος του Μιχαήλ 1903, Νικόλαος του Θω΅ά 1904, Παύλος του Θω΅ά 1906, Δη΅ήτριος του Γεωργίου 1906, Παναγιώτης του Μιχαήλ 1911, Σπυρίδων του Χρήστου 1912, Ιωάννης του ικολάου 1915, Γεώργιος του Μιχαήλ 1917, Γεώργιος του Νικολάου 1918, Δη΅ήτριος του Νικολάου 1922, Παναγιώτης του Νικολάου 1924, Γεώργιος του Παναγιώτη 1928, Λεωνίδας του Παύλου 1929, Καλλαράς Παναγιώτης του Παύλου 1931, Καλλαράς Μιχαήλ του Νικολάου 1931. Ο Ιωάννης Ν. Καλαράς και η σύζυγός του Αθηνά. από Κάτω Κλένια ΅ε την από 20.7.1883 αίτησή τους ζήτησαν να κηρυχθεί θετός γιος τους ο Πέτρος Στ. Μπακλώρης. Το Δικαστήριο των εν Ναυπλίω Πρωτοδικών ΅ε την 1267/1883 απόφασή του δέχθηκε την αίτησή τους (Εφη΅. «Ανεξαρτησία» Φ 372/ 19.10.1883).

 

Κανάκης Μ.Αρρ.: Απόστολος του Ξενοφώντα και της Αναστασίας 1898, Θω΅άς του Αποστόλου 1926.

 

Καρακώστας 1843 ’νω: Δ. 40 1879: Αθανάσιος του Δη΅ητρίου 37 Μ.Αρρ.: Δη΅ήτριος του Αθανασίου 1880, Χρήστος του Αθανασίου 1884, Πέτρος του Αθανασίου 1887, Αναστάσιος του Αθανασίου 1890, Αθανάσιος του Δη΅ητρίου 1924, Ιωάwης του Δη΅ητρίου 1927.

 

Κατσούλης 1843 ’νω: Γ. 45, Δη΅ήτριος 60 1844: Κατσούλας Γεώργιος 42, Κατζούλας Μήτρος 55.

 

Κολοβός 1843 ’νω: Νικόλαος 50 1844: Νικόλαος 45 1879: Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 26, Μιχαήλ του Νικολάου 47, Παναγιώτης του Νικολάου 50 1881: Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 28, Μιχαήλ του Νικολάου 49, Παναγιώτης του ικολάου 52 Μ.Αρρ.: Νικόλαος του Παναγιώτη 1854, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1877, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1890, Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1923.

Κοντογιάννης Μ.Αρρ.: Παναγιώτης του Κων-νου 1912, Γεώργιος του Κων-νου 1917.

 

Κορδώσης 1843 ’νω: Μιχάλης 35, Γεώργιος 26, Κώστας 65 1844:

Κων-νος 69, Μιχάλης 39 1879: Αναγνώστης του Δη΅ητρίου 57, Γεώργιος του Κων-νου 57, Δη΅ήτριος του Αναγνώστη 27, Ιωάννης του Μιχαήλ 42, Νικόλαος του Μιχαήλ 40, Στέφανος του Μιχαήλ 32 1881: Αναγνώστης του Δη΅ητρίου 59, Γεώργιο; του Κων-νου 59, Δη΅ήτριος του Αναγνώστη 29, Ιωάννης του Μιχαήλ 44, Νικόλαος του Μιχαήλ 42, Στέφανος του Μιχαήλ 34 Μ.Αρρ.:

Νικόλαος του Μιχαήλ 1842, Δη΅ήτριος του Αναγνώστη 1853, Κων-νοι; του Γεωργίου 1864, Ιωάννης του Στεφάνου 1867, Δη΅ήτριος του Νικολάου 1871, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1876, Παναγιώτης του Στεφάνου 1880, ΜΙΧαΊΙλ του Στεφάνου 1882, Βασίλειος του Στεφάνου 1888, Κων-νοξ του Δη΅ητρίου 1888, Ε΅΅ανουήλ του Κων-νου 1888, Ιωάννης του Κων-νου 1894, Χρήστος του Δη΅ητρίου 1897, Κων-νοι; του Ιωάννη 1899, Αχιλλεύς του Κων-νου 1899, Νικόλαος του Παναγιώτη ,1900, Ευάγγελος του Δη΅ητρίου 1904, Νικόλαος του Δη΅ητρίου 1908, Κων-νοτ; του Γεωργίου 1910, Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 1913, Βασίλειος του Μιχαήλ 1915, Κων-νοι; του Δη΅ητρίου 1915, Στέφανος του Μιχαήλ 1917, Αναστάσιος του Παναγιώτη 1918, Ευθύ΅ιος του Μιχαήλ 1919, Στυλιανός του Παναγιώτη 1919, Γεώργιος του Ιωάννη 1920, Δη΅ήτριος του Ευαγγέλου 1924, Κων-νοι; του Ιωάννη 1924, Ιωάννης του Κων-νου 1924, Γεώργιος του Ευαγγέλου 1926, Δη΅ήτριος του Χρήστου 1928, Κων-νοξ του Αχιλλέα 1930.

 

Κουρελιάς 1843 Κάτω: Χρήστος 35 1844: Χρήστος 38 1879:

Γεωργίος του Χρήστου 47, Σωτήριος του Γεωργίου 23 1881: Σωτήριος του Γεωργίου 25 Μ.Αρρ.: Σωτήριος του Γεωργίου 1856, Ιωάννης του Γεωργίου 1869, Δη΅ήτριος του Σωτηρίου 1892, Κων-νοι; του Σωτηρίου 1898, Χρήστος του Σωτηρίου 1903, Σωτήριος του Κων-νου 1925, Ιωάννης του Κων-νου 1926.

 

Κουτσής 1843 Κάτω: Ιωάννη 29 Παναγιώτης 26 1844: Ιωάννης 35 1879: Αναστάσιος του Ιωάννη 32 Μ.Αρρ.: Νικόλαος του Παναγιώτη 1862, Θεοφάνης του Παναγιώτη 1863, Παναγιώτης του Νικολάου 1891, Παναγιώτης του Θεόφανη 1893, Χρήστος του Νικολάου 1897, Αναστάσιος του Νικολάου 1904, Γεώργιος του Θεοφάνη 1905.

 

Κωτσάκος Μ.Αρρ.: Μιλτιάδης του Κων-νου 1874, Κων-νοξ του Μιλτιάδη 1916.

Μαρδίκης Μ.Αρρ.: Μιχαήλ του Γεωργίου 1860, Θεόδωρος του Γεωργίου 1869, Αν

αστάσιος του Μιχαήλ 1894, Δη΅ήτριος του Μιχαήλ 1896, Παναγιώτης του Θεοδώρου 1907, Δη΅ήτριος του Θεοδώρου 1908, Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 1917, Γεώργιος του Θεοδώρου 1919, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1924, Κων-νοξ του Δη΅ητρίου 1929.

 

Μαρίνος 1843 Κάτω: Κώστας 30, ’νω: Χρήστος 33 1844: Χρήστος 26, Κων-νοξ 28, Αναστάσιος 45 Μ.Αρρ.: Γεώργιος του Χρήστου 1854, Αναστάσιος του Γεωργίου 1895, Χρήστος του Γεωργίου 1898, Γεώργιος του Χρήστου 1925.

 

Μαυραγάνης 1843 ’νω: Παναγής 33, Χρήστος 36, Δη΅ήτριος 28 1844: Παναγιώτης 35, Μήτρος 25, Χρήστος 35 1879: Γεώργιος του Χρήστου 43, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 32, Κων-νοξ του Χρήστου 47, Σάββας του Δη΅ητρίου 37, Χρήστος 67 1881: Γεώργιος του Χρήστου 44, Κων-νοξ του Χρήστου 49, Χρήστος 69 Μ.Αρρ.: Αναστάσιος του Χρήστου 1842, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1846, Γεώργιος του Παναγιώτη 1859, Θεοφάνης του Κων-νου 1867, Ανδρέας του Κων-νου 1869, Γεώργιος του Σάββα 1872, Δη΅ήτριος του Γεωργίου 1872, Απόστολος του Κων-νου 1873, Παναγιώτης του Αναστασίου 1874, Γεώργιος του Αναστασίου 1880, Παντελής του Κων-νου 1881, Βασίλειος του Ιωάννη 1881, Ιωάννης του Γεωργίου 1883, Θεόδωρος του Σάββα 1886, Παναγιώτης του Γεωργίου 1887, Κων-νος του Αναστασίου 1892, Αναστάσιος του Σπυρίδωνα 1893, Σταύρος του Ιωάννη 1893, Κων-νος του Θεοφάνη 1894, Κων-νος του Ανδρέα 1899, Γεώργιος του Δη΅ητρίου 1899, Παναγιώτης του Θεοφάνη 1900, Απόστολος του Ανδρέα 1900, Σπυρίδων του Γεωργίου 1902, Αναστάσιος του Παναγιώτη 1903, Δη΅ήτριος του Γεωργίου 1905, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1907, Κων-νος του Παναγιώτη 1907, Παύλος του Ανδρέα 1908, Μιχαήλ του Γεωργίου 1911, Γεώργιος του Παναγιώτη 1911, Αναστάσιος του Κων-νου 1912, Σταύρος του Γεωργίου 1912, Ιωάννης του Κων-νου 1913, Ιωάννης του Βασιλείου 1915, Ιωάννης του Σταύρου 1916, Δη΅ήτριοξ του Παντελή 1918, Μιχαήλ του Βασιλείου 1918, Γεώργιος του Ανδρέα 1919, Χρήστος του Κων-νου 1919, Ιωάννης του Σταύρου 1919, Κων-νος του Παντελή 1920, Ευάγγελος του Γεωργίου 1920, Αναστάσιος του Γεωργίου 1920, Παναγιώτης του Κων-νου 1921, Σπυρίδων του Σταύρου 1921, Σπυρίδων του Θεοδώρου 1921, Βλάσιος του Γεωργίου 1923, Δη΅ήτριοξ του Βασιλείου 1923, Παναγιώτης του Θεοδώρου 1924, Βασίλειος του Κων-νου 1924, Ηλίας του Αποστόλου 1925, Ευάγγελος του Γεωργίου 1925, Δη΅ήτριοξ του Παντελή 1927, Επα΅εινώνδας του Κων-νου 1827 , Αναστάσιος του Θεοδώρου 1927, Χρήστος του Βασιλείου 1928, Δη΅ήτριο; του Γεωργίου 1929, Ανδρέας του Αποστόλου 1929, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1930, Δη΅ήτριοξ του Παναγιώτη 1930, Θεοφάνης του Παναγιώτη 1932, Δη΅ήτριος του Θεοδώρου 1932.

 

Ματζιώρος 1879: Περικλής του Ιωάννη 34, Σπύρος του Ιωάννη 32 Μ.Αρρ.: Μαντζώρος Αναστάσιος του Σπυρίδωνα 1899, Βασίλειος του Σπυρίδωνα 1903.

 

Μερκούρης Μ.Αρρ.: Κων-νος του Μάρκου 1857, Γεώργιος του Αναστασίου 1873, Δη΅ήτριος του Αναστασίου 1880, Θεοφάνης του Αναστασίου 1882, Κων-νος του Αναστασίου 1890, Χρήστος του Αναστασίου 1892, Βασίλειος του Κων-νου 1894, Ευάγγελος του Κων-νου 1896, Ευάγγελος του Κων-νου 1898, Αναστάσιος του Γεωργίου 1900, Αθανάσιος του Γεωργίου 1902, Χρήστος του Γεωργίου 1904, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1917, Αναστάσιος του Χρήστου 1918, Βασίλειος του Δη΅ητρίου 1918, Κων-νος του Δη΅ητρίου και της Ελένης 1921, Ευάγγελος του Βασιλείου 1926, Ε΅΅ανουήλ του Βασιλείου 1931, Παναγιώτης του Χρήστου 1931.

 

Μούρλιας 1879: Γεώργιος του Δη΅ητρίου 29 1881: Γεώργιος του Δη΅ητριου 29.

 

Μπακλόρης 1843 ’νω: Σταύρος 46 1844: Σταύρος 38 1879: Γεώργιος του Σταύρου 40, Γρηγόριος του Σταύρου 37, Πέτρος του Σταύρου 27, Σπύρος του Σταύρου 52 1881: Γεώργιος του Σταύρου 42, Γρηγόριος του Σταύρου 39, Σπύρος του Σταύρου 54 Μ.Αρρ.: Μπακλώρης Γρηγόριος του Σταύρου 1850, Πέτρος του Σταύρου 1851, Γεώργιος του Σπυρίδωνα 1859, Αναστάσιος του Κων-νου 1862, Ανδρέας του Κων-νου 1867, Σταύρος του Κων-νου 1869, Ευάγγελος του Γεωργίου 1874, Παναγιώτης του Σπυρίδωνα 1874, Κων-νος του Γρηγορίου 1875, Γεώργιος του Γρηγορίου 1884, Σταύρος του Γρηγορίου 1896, Παναγιώτης του Γεωργίου 1900, Γεώργιος του Ευαγγέλου 1901, Σπυρίδων του Παναγιώτη 1902, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1903, Γρηγόριος του Ευαγγέλου 1903, Κων-νος του Ανδρέα 1904, Αλέξανδρος του Κων-νου 1904, Γεώργιος του Ανδρέα 1905, Γεώργιος του Ανδρέα 1906, Θω΅άς του Γεωργίου 1907, Κων-νος του Ευαγγέλου 1907, Παναγιώτης του Γεωργίου 1912, Πέτρος του Σταύρου 1913, Νικόλαος του Σταύρου 1914, Νικόλαος του Σταύρου 1914, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1916, Κων-νος του Σταύρου 1916, Γρηγόριος του Κων-νου 1918, Μάρκος του Σταύρου 1918, Δη΅ήτριος του Γεωργίου 1919, Γεώργιος του Παναγιώτη 1924, Γρηγόριος του Γεωργίου 1925, Γεώργιος του Αλεξάνδρου 1928, Ηλίας του Παναγιώτη 1932.

 

Μπαλής 1843 Κάτω: Γιαwάκος 45, Σταύρος του Γιάννη 26 1843 ’νω: Ιωάννης 35, Κώστας 58 1844: Ιωάννης 30, Κώστας 40, Γιάwης 65, Σταύρος του Γ. 26 1879: Μπελής Γεώργιος του Ιωάννη 47, Μπαλής Γεώργιος του Κων-νου 49, Ιωάννης του Γεωργίου 62, Σταύρος του Ιωάννη 57, Σπύρος του Κώστα 40 1881: Γεώργιος του Ιωάννη 49, Γεώργιος του Κων-νου 51, Ιωάννης του Γεωργίου 64, Σταύρος του Ιωάννη 59, Σπύρος του Κώστα 42 Μ.Αρρ.: Αναστάσιος του Γεωργίου 1863, Βασίλειος του Ιωάννη 1866, Νικήτας του Ιωάννη 1868, Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1870, Δη΅ήτριος του Γεωργίου 1872, Δη΅ήτριος του Σπυρίδωνα 1876, Κων-νος του Βασιλείου 1886, Γεώργιος του Σπυρίδωνα 1892, Γεώργιος του Αναστασίου 1893, Χρήστος του Σπυρίδωνα 1893, Ιωάννης του Σπυρίδωνα 1896, Κων-νοξ του Σπυρίδωνα 1898, Δη΅ήτριος του Νικήτα 1899, Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 1901, Ιωάwης του Νικήτα 1902, Σπυρίδων του Δη΅ητρίου 1903, Παναγιώτης του Βασιλείου 1904, Επα΅εινώνδας του Δη΅ητρίου 1911, Βασίλειος του Κων-νου 1912, Κων-νος του Νικήτα 1912, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1912, Γεώργιος του Δη΅ητρίου 1913, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1913, Βασίλειος του Νικήτα 1913, Ιωάννης του Κων-νου 1914, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1915, Σπυρίδων του Γεωργίου 1915, Χρήστος του Κων-νου 1916, Κων-νος του Σπυρίδωνα 1916, Μιχαήλ του Γεωργίου 1917, Κων-νος του Δη΅ητρίου 1917, Ηλίας του Γεωργίου 1918, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1919, Θεόδωρος του Δη΅ητρίου 1922, Δη΅ήτριος του Μιχαήλ 1923, Σωτήριος του Κων-νου 1923, Αναστάσιος του Γεωργίου 1924, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1924;, Παναγιώτης του Γεωργίου 1926, Βασίλειος του Παναγιώτη 1927, Σπυρίδων του Κων-νου 1928, Δη΅ήτριος του Σπυρίδωνα 1928, Δη΅ήτριος του Κων-νου και της Μαρίας 1928, Κων-νος του Σπυρίδωνα 1930, Παναγιώτης του Κων-νου 1930, Γεώργιος του Παναγιώτη 1932.

 

Μπούρας Μ.Αρρ.: Γεώργιος του Μάρκου 1926, Ιωάννης του Μάρκου 1928, Βλάσιος του Μάρκου 1930.

 

Νάνος 1879: Κων-νος του Δη΅ητρίου 32, Νικόλαος του Δη΅ητρίου 37 1881: Κων-νος του Δη΅ητρίου 34 Μ.Αρρ.: Νικόλαος του Δη΅ητρίου 1852.

 

Παναγής 1843 Κάτω: Ιωάννης 30 1844: Ιωάννης 28 1879: Μιχαήλ του Ιωάννη 27, Σταύρος του Ιωάννη 24 1881: Μιχαήλ του Ιωάννη 29, Σταύρος του Ιωάννη 26 Μ.Αρρ.: Σταύρος του Ιωάννη 1854, Ιωάννης του Ιωάννη 1865, Νικόλαος του Σταύρου 1881, Σωτήριος του Μιχαήλ 1884, Ιωάννης του Σταύρου 1886, Παναγιώτης του Ιωάννη 1893, Σταύρος του Νικολάου 1908, Βασίλειος του Νικολάου 1911, Μιχαήλ του Σωτηρίου 1914, Παναγιώτης του Σωτηρίου 1919, Χρήστος του Σωτηρίου 1924.

 

Παπαθανασίου 1843 ’νω: Παπαθανάση Δη΅ήτριος 40, 1844: Παπά Αθανασίου Δη΅ήτριος ή Σκοτινιότης 40 1879: Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 44 1881: Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 46 Μ.Αρρ.: Δη΅ήτριος του Μιχαήλ 1879, Γεώργιος του Μιχαήλ 1888, Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1911, Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 1919, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1921, Ευάγγελος του Δη΅ητρίου 1925.

 

Παπά Ιωάννου Γεώργιος του Αθανασίου 46, γεωργός, Λί΅ναις, α.α 349 του εκλογικού καταλόγου του 1879 του Τ.δ. Προσυ΅ναίων.

 

Πάστρας 1843 Κάτω: Γεώργιος 29 1844: Γεώργιος 27.

 

Ραντίτσας 1843 ’νω: Ραντίτζαξ Σταύρος 30 1844: Ραντίτσας Σταύρος 30 1879: Ραντίτσας Ιωάννης του Σταύρου 24, Κων-νος του Σταύρου 37, Ρεντίτσας Σταύρος 62 1881: Ραντίτσας Ιωάννης του Σταύρου 26, Ρεντίτσας Σταύρος 64 Μ.Αρρ.: Ιωάννης του Σταύρου 1855, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1879, Γρηγόριος του Ιωάννη 1881, Βασίλειος του Ιωάννη 1890, Γεώργιος του Δη΅ητρίου 1914, Σταύρος του Δη΅ητρίου 1916, Θεόδωρος του Δη΅ητρίου 1917, Χρήστος του Δη΅ητρίου 1917, Κων-νος του Δη΅ητρίου 1919.

 

Ρεκλήτης 1879: Αθανάσιος του Ιωάννη 23, Αθανάσιος του Νικολάου 49, Ε΅΅ανουήλ του Ιωάννη 47, Ιωάwης του Γεωργίου 44, Ιωάννης του Ε΅΅ανουήλ 30 1881: Αθανάσιος του Ιωάννη 25, Αθανάσιος του Νικολάου 51, Ε΅΅ανουήλ του Ιωάννη 49, Ιωάννης του Γεωργίου 46, Ιωάννης του Ε΅΅ανουήλ 32 Μ.Αρρ.: Ρεκλείτης Γεώργιος του Ιωάννη 1863, Γεώργιος του Αναγνώστη 1865, Χρήστος του Ιωάννη 1873, Θε΅ιστοκλής του Αναγνώστη 1875, ΧΡΙ1στος του Ιωάννη Ε΅΅.1878, Κων-νος του Αθανασίου 1881, Σπυρίδων του Αθανασίου 1885, Θε΅ιστοκλής του Ιωάννη 1886, Ιωάννης του Αθανασίου 1887, Γεώργιος του Ιωάννη 1888, Ευάγγελος του Γεωργίου 1889, Ευάγγελος του Γεωργίου 1890, Θεοφάνης του Γεωργίου 1891, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1899, Παναγιώτης του Γεωργίου 1900, Σταύρος του Γεωργίου 1901, Αθανάσιος του Δη΅ητρίου 1902, Δη΅ήτριος του Χρήστου 1903, Ηλίας του Θε΅ιστοκλή 1905, Ιωάννης του Χρήστου 1905, Αναστάσιος του Χρήστου 1909, Ιωάννης του Χρήστου Ε΅΅. 1909, Κων-νος του Σπυρίδωνα 1913, Γεώργιος του Χρήστου 1915, Ε΅΅ανουήλ του Σπυρίδωνα 1916,Τεώργιος του Ευαγγέλου 1918, Στέφανος του Χρήστου 1921, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1927

 

Ρου΅ελιώτης 1844: Αθανάσιος 35 Μ.Αρρ.: Ιωάwης του Αθανασίου 1866, Παναγιώτης του Ιωάννη 1896, Ιωάννης του Παναγιώτη 1924, Κων-νος του Παναγιώτη 1930.

 

Σιαπκαράς 1843 Κάτω: Ιωάννης 35 1844: Παπικαράς - Σιαπχαράς Ιωάννης 30 1879: Γεώργιος του Ιωάννη 49, Δη΅ήτριος του Ιωάννη 48, Κων­νος του Ιωάννη 29, Χρήστος του Ιωάννη 32 1881: Γεώργιος του Ιωάννη 51, Δη΅ήτριος του Ιωάννη 50, Κων-νος του Ιωάννη 31, Χρήστος του Ιωάννη 34 Μ.Αρρ.: Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1842, Χρήστοξ του Ιωάννη 1849, Ιωάwης του Δη΅ητρίου 1873, Κων-νος του Δη΅ητρίου 1875, Θω΅άς του Γεωργίου 1876, Μιχαήλ του Χρήστου 1877, Παναγιώτης του Χρήστου 1885, Κων-νο του Χρήστου 1889, Θεοφάνης του Χρήστου 1890, Ιωάννης του Χρήστου 1896, Δη΅ήτριος του Χρήστου 1898, Παντελής του Ιωάννη 1900, Σωτήριος του Κων­νου 1903, Γεώργιος του Θω΅ά 1904, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1906 ικόλαο του Μιχαήλ 1906, Παναγιώτης του Ιωάννου 1907 , Ανδρέας του Θω΅ά 1908 Σπυρίδων του Θω΅ά 1911, Χρήστος του Ιωάννη 1911, Παναγιώτης του Μιχαήλ 1912, Χρήστος του Μιχαήλ 1914, Σπυρίδων του Κων-νου 1915, Γεώργιο του Μιχαήλ 1916, Ευάγγελος του Μιχαήλ 1919, Χρήστος του Θεοφάνη 1919 Ιωάwης του Θεοφάνη 1920, Δη΅ήτριοξ του Θεοφάνη 1924, Ανθονίδης του Μιχαήλ 1925, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1926, Μιχαήλ του Θεοφάνη 1929, Γεώργιος του Ιωάννου 1930.

 

Σινάνος 1844: Ιωάννης 26, Χρήστος 36 1879: Συνάνος Ιωάννη _ 6_ 1881: Συνάνος Ιωάννης 62 Μ.Αρρ.: Συνάνος Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1856, Σινάνος Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1880, Θεοφάνης του Δη΅ητρίου 1 95, Ευθύ΅ιος του Δη΅ητρίου 1898, Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1908, Παναγιώτη _ του Δη΅ητρίου 1930, Ιωάννης του Δη΅ητρίου 1932.

 

Σκούπας 1843 Κάτω: Χρήστος 28, Γεώργιος 40, Ιωάwης 29 1844:

Γεώργιος 65 1879: Μιχαήλ του Χρήστου 27 1881: Μιχαήλ του Χρήστου 29 Μ.Αρρ.: Νικόλαος του Μάρκου 1866, Αναστάσιος του Χρήστου 1 69, Γεώργιος του Χρήστου 1871, Θεοφάνης του Μάρκου 1880, Χρήστο, του Γεωργίου 1899, Μιχαήλ του Νικολάου 1900, Ιωάννης του Γεωργίου 1904 Κων-νος του Νικολάου 1906, Χρήστος του Νικολάου 1912, Παναγιώτη του Γεωργίου 1913, Κων-νος του Γεωργίου 1914, Νικόλαος του Μιχαήλ 1930.

 

Σκούρτης 1843 Κάτω: Παναγ. 30 1844: Συκούρτης Παναγιώτη 40 1879: Σκούρτης Δη΅ήτριος του Μιχαήλ 47, Δη΅ήτριοξ του Παναγιώτη 37 1881: Δη΅ήτριος του Μιχαήλ 49, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 39 Μ.Αρρ.: Δη΅ήτριος του Μιχαήλ 1842, Μιχαήλ του Δη΅ητρίου 1863, Ελευθέριο του Αριστείδη 1864, Γεώργιος του Κων-νου 1865, Μιχαήλ του Αθανασίου 1868, Γκίκας του Δη΅ητρίου 1873, Χρήστος του Δη΅ητρίου 1878, Βασίλειο του Μιχαήλ 1890, Γεώργιος του Δη΅ητρίου 1892, Ευάγγελος του Γεωργίου 1892, Παναγιώτης του Δη΅ητρίου 1896, Χρήστος του Γεωργίου 1897, Κων-νος του Γεωργίου 1897, Αγησίλαος του Δη΅ητρίου 1899, Παναγιώτης του Λεωνίδα 1900, Χρυσόστο΅ος του Γεωργίου 1902, Σπυρίδων του Μιχαήλ 1902, Κων-νος του Γκίκα 1903, Σπυρίδων του Γεωργίου 1906, Γεώργιος του Γκίκα 1906, Παναγιώτης του Γκίκα 1908, Παναγιώτης του Μιχαήλ 1908, Δη΅ήτριος του Γκίκα 1911, Μιχαήλ του Γκίκα 1912, Κων-νος του Χρήστου 1913, Παναγιώτης του Βασιλείου 1915, Μιχαήλ του Βασιλείου 1917, Δη΅ήτριος του Χρήστου 1917, Παναγιώτης του Χρήστου 1920, Λεωνίδας του Γκίκα 1922, Γεώργιος του Χρήστου 1923, Παναγιώτης του Χρήστου 1925, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1926, Λεωνίδας του Παναγιώτη 1927, Θεοφάνης του Χρήστου 1927, Γεώργιος του Χρυσοστό΅ου 1928, Θω΅άς του Παναγιώτη 1928, Λεωνίδας του Χρήστου και της Μαρίας 1928, Γκίκας του Γεωργίου 1930, Δη΅ήτριος του Παναγιώτη 1930, Ιωάννης του Αργυρίου 1931, Ξενοφών του Χρυσοστό΅ου 1932.

 

Σοφός Μ.Αρρ.: Γεώργιος του Σωτηρίου 1930.

 

Σταυρούλης 1843 ’νω: Αθανάσιος 53 1844: Αθανάσιος 55 1879:

Δη΅ήτριος του Αθανασίου 47 1881: Δη΅ήτριος του Αθανασίου 49.

 

Τσάκωνας 1843 ’νω: Τζάκονας Σταύρος 28, Ιωάwης 36 1844:

Τζάκονας Σταύρος 35, Μήτρος 50 1879: Τσάκωνας Σταύρος 62 1881:

Σταύρος 63 Μ.Αρρ.: Αναστάσιος του Δη΅ητρίου 1865, Παναγιώτης του Αναστασίου 1897, Αθανάσιος του Αναστασίου 1904, Σταύρος του Αναστασίου 1908, Αναστάσιος του Αθανασίου και της Ελένης 1932.

 

Τσίρτσης 1879: Ιωάννης 57, Κων-νος του Ιωάννη 37, Τσίρτζης Μιχαήλ του Ιωάννη 27 1881: Ιωάννης 59, Κων-νος του Ιωάννη 39, Τσίρτζης του Μιχαήλ 29 Μ.Αρρ.: Κων-νος του Ιωάννη 1844, Δη΅ήτριος του Ανδρέα 1886, Παναγιώτης του Κων-νου 1887, Ιωάwης του Μιχαήλ 1888, Ιωάννης του Κων­νου 1889, Γεώργιος του Ανδρέα 1891, Ιωάwης του Ανδρέα 1893, Θεόδωρος του Ανδρέα 1896, Θεόδωρος του Ανδρέα 1898, Ιωάννης του Ανδρέα 1899, Χρήστος του Ανδρέα 1901, Μιχαήλ του Ιωάννη 1912, Ανδρέα του Γεωργίου 1916, Μιχαήλ του Ιωάννη 1921, Ηρακλής του Χρήστου 1925, Γεώργιος του Χρήστου 1926, Ιωάννης του Γεωργίου 1928, ’γγελος του Χρήστου 1929, Σωτήριος του Γεωργίου 1931, Ανδρέας του Ιωάννη 1931.

 

Φίλης 1843 Κάτω: Γεώργιος 40, Μιχάλης 26, Αντώνιος 32 1844:

Αντώνιος 55, Γεώργιος 45, Μιχάλης του Γ. 27 1879: Δη΅ήτριος του Ιωάννη 33 Μ.Αρρ.: Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1861, Ιωάwης του Δη΅ητρίου 1896, Δη΅ήτριος του Ιωάννη 1927, Χρήστος του Ιωάννη 1930.

 

Φούφουλας 1843 ’νω: Ιωάννης 45 1844: Ιωάννης 45 1879:

Δη΅ήτριος του Ιωάννη 47 1881: Δη΅ήτριος του Ιωάννη 49 Μ.Αρρ.: Ιωάννης του Κων-νου 1859, Νικόλαος του Κων-νου 1871, Κων-νος του Νικολάου 1884, Ευάγγελος του Δη΅ητρίου 1888, Ιωάwης του Δη΅ητρίου 1891, Κων-νος του Νικολάου 1892, Δη΅ήτριος του Κων-νου 1907, Παναγιώτης του Κων-νου 1913, Παναγιώτης του Κων-νου 1915, Παναγιώτης του Κων-νου 1922, Γεώργιος του Κων-νου 1924.

 

Χρηστέων 1843 ’νω: Κυριάκος 45 1844: Γεωργάκης 38 1879:

Αναστάσιος του Κυριάκου 47 1881: Αναστάσιος του Κυριάκου 49 Μ.Αρρ.:

Χρηστέας Αναστάσιος του Κυριάκου 1843, Γεώργιος του Αναστασίου 1870, Κωννος του Αναστασίου 1873, Σταύρος του Αναστασίου 1887.

 

 

Πηγή: Ξενοφων Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία Εκαπιδευτικοί .
(Ο Tέως Δήμος Κλεωνών Κορινθίας 19ος - 20ος αιώνας σελ. 604 εως 612)

 

 

Επάνω

Copyright © 2008 Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας